Sideoperatør

Casual Networks B.V.
Frans Erensstraat 14 A
5921 VG Venlo
Nederland


Tilbudt av:

Petronella Gerritsen


Hjelp og support:

E-post: support@sexpartner.no
Hotline: +31772061076


Innlemmelse:

Registreringsområde: Venlo
Registreringsnummer: 73864439


MVA-nummer:

NL859691263B01


EU-kommisjonen gir en plattform for tvistbilde (OS). Platformen kan bli funnet på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vær oppmerksom på at vi er forpliktet til å delta i tvistbilæggelsesprosedyrer for Consumer Advice Bureau. Vi vil påpeke at vi verken er pålagt av lov eller villige til å delta i prosedyrer for tvisteløsning som involverer en forbrukergruppe.

Merknad til våre brukere:

sexpartner.no er en service tilbudt av Casual Networks B.V..


Generelle bruksvilkår

Vi er underlagt norsk lov i henhold til Generelle bruksvilkår